Palak ke fayde kaye hain chahe palak ka ras pijiye sabji khaiye ya palak ka paratha