Hindu dharam ki 4 kuprathaye jinko puri tarah se band kar dena chahiye.